ΜΠΕΪΚΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 531.01.04.00
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΑΚΟΠΟ ή ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: VACUUM 1KG