Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο Αττικής, 1600τ.μ., δημιουργήθηκε σε οικόπεδο 4050τμ, στη θέση Στρογγύλι, στη βιομηχανική περιοχή Μαρκοπούλου Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τη μονάδα παρασκευής και συσκευασίας προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, καθώς και χώρους αποθήκευσης, ψύξης και κατάψυξης. Ειδικότερα περιλαμβάνουν:

  • Τμήμα προετοιμασίας συνταγών από έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων: Τεμαχισμό και διαλογή πρώτων υλών – ζύγιση πρόσθετων και βοηθητικών υλών.
  • Τμήμα προετοιμασίας συνταγών από έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων: Τεμαχισμό και διαλογή πρώτων υλών – ζύγιση πρόσθετων και βοηθητικών υλών.
  • Τμήματα παραγωγής αλλαντικών.
  • Τμήμα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
  • Τμήμα θερμικής επεξεργασίας, με 3 υπερσύγχρονους θαλάμους.
  • Τμήμα συσκευασίας (σε κενό ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των προϊόντων ή και των πελατών).
  • Χώρους αποθήκευσης, ψύξης, κατάψυξης.
  • Τμήμα προετοιμασίας – αποστολής παραγγελιών.

Τα προϊόντα παράγονται με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. 
Την παραγωγή απολύτως ασφαλών και υγιεινών προϊόντων διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, η πιστοποίηση κατά HACCP, ISO: 22000, καθώς και η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο πλαίσιο του HACCP, τηρούνται:

Επίσης τηρούνται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σε επίπεδο:

Οι νέες εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων που είναι απαίτηση κάθε καταναλωτή και επιτρέπουν στην επιχείρηση να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της αυστηρής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.