• Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο Αττικής, 1600τ.μ., δημιουργήθηκε σε οικόπεδο 4050τμ, στη θέση Στρογγύλι, στη βιομηχανική περιοχή Μαρκοπούλου Αττικής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τη μονάδα παρασκευής και συσκευασίας προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, καθώς και χώρους αποθήκευσης, ψύξης και κατάψυξης. Ειδικότερα περιλαμβάνουν:     Τμήμα προετοιμασίας συνταγών από έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων: Τεμαχισμό και διαλογή πρώτων υλών – ζύγιση πρόσθετων και βοηθητικών υλών.

     Τμήμα προετοιμασίας συνταγών από έμπειρους τεχνολόγους τροφίμων: Τεμαχισμό και διαλογή πρώτων υλών – ζύγιση πρόσθετων και βοηθητικών υλών.

     Τμήματα παραγωγής αλλαντικών.

    Τμήμα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

    Τμήμα θερμικής επεξεργασίας, με 3 υπερσύγχρονους θαλάμους.

    Τμήμα συσκευασίας (σε κενό ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των προϊόντων ή και των πελατών).

    Χώρους αποθήκευσης, ψύξης, κατάψυξης.

    Τμήμα προετοιμασίας - αποστολής παραγγελιών.


  Τα προϊόντα παράγονται με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
  Την παραγωγή απολύτως ασφαλών και υγιεινών προϊόντων διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, η πιστοποίηση κατά HACCP, ISO: 22000, καθώς και η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στο πλαίσιο του HACCP, τηρούνται:

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης των σημείων ελέγχου

Ο καθορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Οι προβλεπόμενες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, αρχεία καταγραφής δεδομένων και στοιχείων παρακολούθησης.

Επίσης τηρούνται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σε επίπεδο:

Ανθρώπινου δυναμικού (αρχείο προσωπικών στοιχείων, βιβλιάρια υγείας, αρχείο εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής)

Καθαρισμού και απολύμανσης κινητού και ακίνητου εξοπλισμού

Καθαρισμού και απολύμανσης επιμέρους χώρων

Εντομοκτονίας – μυοκτονίας

Παρακολούθησης εργαστηριακών παραμέτρων, όπως του νερού, των τελικών προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών.

Επιπρόσθετα τηρείται σύστημα ιχνηλασιμότητας ενώ τηρείται και διαδικασία ανάκλησης εφόσον χρειαστεί.

Η λειτουργία της εταιρίας έχει εγκριθεί με τους κωδικούς: IMP 141, A 140 και PE 195.

Οι νέες εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων που είναι απαίτηση κάθε καταναλωτή και επιτρέπουν στην επιχείρηση να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της αυστηρής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Product Image